Skip to content

Politikalarımız

Yönetim Politikalarımız
 • Sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak, günümüzün ve yarının şartlarında ileri teknoloji ile üretilen ürünleri müşterilerimize sunabilmek, müşteri talepleri doğrultusunda, termin süresi içerisinde, en uygun fiyat ve ödeme şartları ile ürünlerimizi teslim etmek.
 • Tüm faaliyetlerimizde işin başından sonuna kadar müşteri memnuniyetini ve bunun sürekliliğini sağlamak.
 • Müşterilerimizde ve tedarikçilerimizde sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Yasal yükümlülüklerimize ve ISO 9001 standartları ile üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına zararlı, olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek ve gerekli her türlü korumayı sağlamak.
 • Kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek.
Kalite Politikalarımız

Kuruluşumuz bünyesinde oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile kuruluşumuzun var oluş nedeni olan temel amaca hizmet etmek üzere; tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak en temel prensibimizdir.

Bu doğrultuda,

 • Ürün ve hizmetimizde veya kurum içi faaliyetlerimizde muhtemel aksaklıkları belirlemek ve çözüme kavuşturmak,

 • Müşteri beklentilerini dikkate almak,

 • Hedeflerimizi belirleyip bu hedefler doğrultusunda izleme ve ölçme yaparak sürekli iyileştirilmeyi sağlamak,

 • Hijyen açısından gerekli önlemleri almak,

 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilinç seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla personel eğitimleri düzenlenmek, kalite politikamızdır.

tr_TRTürkçe